INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – (IZS)

 

Improvizovaná ochrana