Údaje o obci Víska


Znak obce

 

   

 


Kde Víska leží

 

 

 

 

GPS: 49°46'14.882"N, 15°39'20.372"E


Historie

První zmínku o Vísce, zapsala v kronice Nové Vsi u Chotěboře paní kronikářka Jarmila Součková: Roku 1515 daroval, odkázal pan Mikuláš Trčka z Lípy panu Mikuláši Otmaru z Holohlav na Vísce vsi dvě „Vésku malau, zápisnou a Čečkovice“ a navíc ještě rybník Stavenovský i se dnem (Desky zemské). Podle místní pověsti je počátek obce úzce spjat se zaniklou osadou na nedalekém návrší Rouzeň. O Rouzeni existují dvě verze pověsti. V první verzi se tvrdí, že osada byla zničená v bojích roku 1279 po porážce českého krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli. Druhé znění uvádí, že se tak stalo až po vpádu Matyáše Korvína do našeho kraje roku 1469.

Josef Kalousek v Památkách archeologických soudí (1279 a další): Několik jednotlivců si prý založilo v té době sídliště na ostrohu nad potokem, který tu byl popsán jako „Novoveský“. Byli to ti, kteří obdělávali severovýchodní svahy a úpatí Rouzeně. Sídliště přijalo snad až později název Víska. Pamětní kniha byla založena v roce 1927 a po úvodní stati začíná popisovat historii obce od roku 1902. Nahlédnout do ní lze na obecním úřadě, popř. je naskenována a šířena na CD Fotogalerie Víska 2002.

 

Novodobá kronika kronikáře Jana Čapka je přístupná zde:

Uvod k roku 1995 , 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

 

Historicky první rozlasovou reportáž z Vísky - "Oslava 100 let hasičů" - si můžete poslechnout zde:

 

Několik historických snímků

 

   

Stejně jako i v jiných vesničkách či městech je i ve Vísce několik pomníků a památníků obětem válek ... 

 


Současnost

 

Ve Vísce žije 180 trvale přihlášených obyvatel. Obec leží pod Železnými horami, mezi obcemi Nová Ves u Chotěboře a Maleč ve vzdálenosti 7 km od Chotěboře.

 


 

   

Ve Vísce je Mateřská škola, od roku 1961, umístěná v budově bývalé školy.

V této budově také sídlí obecní úřad a je zde umístěna knihovna.

 


 

Při příjezdu do obce od Malče si nemůžeme nevšimnout nově zrekonstruované budovy,

ve které je umístěna prodejna smíšeného zbož a tři byty.

 


 

   

Ve středu obce je fotbalové hřiště, na kterém provozuje svoji činnost TJ Sokol Víska.

 


 

V budově bývalé "Židovny" se pořádají různé sportovní a společenské akce .

 


 

 

   Rybník Společný má pronajatý Rybářský spolek.

 


 

 

   Návštěva pana senátora Pitharta ve Vísce.

 


 

Pohostinství "U Fajmanů" provozuje paní Jaroslava Křivská.

 


 

 

 

   Ve Vísce má prodejní sklady spojovacího materiálu Firma Lacman s r. o.

 


 

   Zemědělské družstvo provozuje vepřín.

 


 

 

   Opakujícím se problémem je rozvodněná řeka Doubrava.

 


 

   Dopravu v obci zajišťuje ČSAD BUS Chrudim a. s. a LAKS Čečkovice.