DOTAZNÍK PRO OBYVATELE OBCE VÍSKA

 

 

Vážení občané,

 

            dovolte, abychom Vám předložili dotazník, který slouží ke zjištění údajů o obci Víska a o Vašich představách o jejím budoucím rozvoji.

            Odpovědi budou po vyhodnocení sloužit pro zpracování územního plánu Vaší obce.

            Průzkum je anonymní.

            U otázky, kde jsou nabízeny možné odpovědi označte ty, které se nejvíce přibližují Vašemu názoru. Označení provádějte zakroužkováním pořadové číslice resp. písmena Vámi vybrané odpovědi, resp. více odpovědí. Do textu lze i vpisovat a dělat poznámky.

            Za spolupráci děkuje Obec Víska a Atelier AURUM s.r.o. Pardubice.

 

1) Váš vztah k obci Víska:

            1) mám zde trvalé bydliště

            2) mám zde rodinu, rodiče, pravidelně dojíždím

            3) mám zde rekreační objekt, pravidelně dojíždím

            4) dojíždím do obce za prací, sportem .....

 

 

2) Trávíte ve Vísce své víkendy a svátky:

            1) ano, většinou ano

            2) ne, většinou ne

 

 

3) Ve které části Vísky bydlíte:

            1) nad silnicí (severní část)

            2) pod silnicí a kolem potoka

            3) v jihozápadní části, kolem zemědělského areálu, při výjezdu na Novou Ves

            4) v západní části při výjezdu na Vilémov

 

 

4) Kde pracujete či studujete:

     (uveďte obec, město, kam za prací či studiem dojíždíte)

 

 

 

5) Kam především jezdíte za:

            a) nákupy ...............

            b) zdravotními službami .................

            c) kulturou a společenským vyžitím .................

            d) sportem .................

 

 

6) Jakým dopravním prostředkem dojíždíte za prací, studiem, případně obstaráváním běžných potřeb - viz bod 5)

 

 

 

7) Co na životě v obci oceňujete?

            1) dobrou polohu a dobrou dopravní dostupnost větších měst

            2) pracovní příležitosti

            3) úroveň životního prostředí

            4) přírodní kvality

            5) kvalitní bydlení

            6) dobré podmínky pro sport a rekreaci

            7) mezilidské vztahy

            8) péče obce o občany a jejich potřeby

            9) jiné .................

 

 

8) S čím jste nespokojeni?

            1) s dopravní obsluhou

            2) se stavem a údržbou komunikací

            3) s životním prostředím

            4) s bydlením

            5) se službami obce - s čím konkrétně ................

            6) s mezilidskými vztahy

            7) jiné ...................

 

 

9) Jaké služby a aktivity, které obec nabízí, oceňujete?

            1) sportovní a rekreační akce

            2) společenské akce

            3) služby občanům -  jaké ...............

            4) jiné ...................

10) V jakém směru by obec měla usilovat o rozvoj:

            1) bydlení

            2) občanská vybavenost (služby, obchod, občanská zařízení, ubytovny, penziony)

            3) sport a rekreace:

                a) plochy sportovišť

                b) plochy volnočasových aktivit (kemp, tábořiště, travnaté plochy pro

                    odpočinkové aktivity, podia a hlediště kulturních akcí ....................)

                c) cyklostezky, pěší trasy

                d) zahrádkářské osady

                e) jiné ......................

            4) výroba a podnikání

 

 

11) Ve které části obce je dnes nejkvalitnější bydlení

 

 

 

12) Do které části obce by měly být umístěny plochy pro novou bytovou výstavbu

 

 

 

13) Která část obce, které místo je, resp. se může stát nejvíc atraktivní a reprezentativní

 

 

 

14) Co je pro to třeba udělat?

 

 

 

15) Co byste nechali vyfotografovat na pohlednici z Vísky?

 

 

16) Která část obce, které místo je naopak nejméně atraktivní a proč?

 

 

 

17) Lze s tím něco dělat? Co?

 

 

 18) Měly by být a kde vymezeny plochy pro podnikání?

 

 

 

 

19) Měly by být a kde vymezeny plochy pro separační dvůr (shromažďování příp. třídění odpadu)?

 

 

 

20) Co ještě je podle Vás důležité pro další rozvoj obce Víska a dotazník se na to zapomněl zeptat?

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za Váš čas a názory.

 

 

 

 

 

Vyplněné dotazníky odevzdávejte do sběrných schránek, které

 

jsou umístěny v Mateřské škole ve Vísce za dveřmi v pracovní

 

dny od 7 do 16 hodin a v hostinci ve Vísce v otevírací době

 

nejpozději do 30. 1. 2005. Dotazníky jsou anonymní.