Poplatek za odvoz odpadu 2010

 

Upozorňujeme občany, že poplatek za odvoz odpadu za rok 2009 je třeba uhradit

do 30. června 2010.

 

Výše poplatku za rok 2010:

·      400,- Kč za každého občana přihlášeného k trvalému pobytu v obci Víska

Nárok na slevu:

Ø  děti do 15 let mají úlevu 50%

Ø  studenti ubytovaní na internátech a kolejích mají úlevu 20%, nutno doložit potvrzením o ubytování na koleji nebo na internátě (nestačí potvrzení o návštěvě školy)

Ø  domy č. p. 24 a 34 mají úlevu 20%

 

·      500,- Kč za rekreační objekt.

 

 

Poplatky můžete hradit:

·      v hotovosti na Obecním úřadě Víska v pondělí od 17.30 do 18.30 hodin

 

·      na bankovní účet obce Víska, č. 216965004/0300, jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo domu.

 

Poplatek za psa 2010

 

Poplatek za psa za rok 2010 je třeba zaplatit do konce června 2010.

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

 

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

 

Poplatek činí ročně:

 

Za prvního psa

Za druhého a každého dalšího psa

Základní sazba

60,-

120,-

 

 Poplatky můžete hradit:

 

·      v hotovosti na Obecním úřadě Víska v pondělí od 17.30 do 18.30 hodin

 

·      na bankovní účet obce Víska, č. 216965004/0300, jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.

 

 

 

 

Ondřej Čapek, starosta obce