Revitalizace a obnova retenční schopnosti povodí Novoveského potoka v k.ú. Víska


Studie projekčních parametrů revitalizace a obnovy retenční schopnosti povodí Novoveského potoka v k.ú. Víska (PDF)

Fotodokumentace 1 (PDF)

Fotodokumentace 2 (PDF)

Soupis příloh

Další přílohy