U p o z o r n ě n í 

 

Upozorňujeme občany, že na skládku

 u kříže mohou ukládat jenom 

dřevní odpad (větve).

 

Původci jiného odpadu

se vystavují pokutě!

 

Skládku kontroluje odbor

životního prostředí Městského úřadu

v Chotěboři.