Sportoviště


V letošním roce uskutečníme občany dlouho očekávanou akci - úpravu hřiště.
Jedná se o odvodnění, zpevnění, změnu povrchu hřiště (antuka) a oplocení tenisového hřiště.
Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen grantový program Fondu Vysočiny na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina, využili jsme příležitosti a požádali o dotaci. Naše žádost byla po projednání schválena a obdržíme dotaci ve výši 30.000,- Kč.
Další finanční prostředky jsme získali na základě žádosti z Programu obnovy venkova ve výši 127.000,- Kč a z vlastních zdrojů předpokládáme použití 150 000 - 200 000 Kč.
Při realizaci tohoto záměru přislíbily dobrovolnou pomoc i naše spolky - TJ Sokol Víska, SDH Víska a Bago klub.
Práce by měly být ukončeny v průběhu prázdnin.