Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010

 

v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

 v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Výsledky voleb 2010 v obci Víska

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků:     

Podle § 14c písm.f)  zákona o volbách do Parlamentu České republiky v platném znění  oznamuji, že v obci Víska je stanoven 1 volební okrsek se sídlem :

MŠ Víska, Víska 50, 583 01 Chotěboř.

 

        Minimální počet členů okrskové volební komise :

        Podle § 14c písm. c) zákona o volbách do Parlamentu České republiky

        stanovuji minimální počet   členů okrskové volební komise 4 + 1  

         /4 členové + 1 zapisovatel/.          

 

Volební komise :

Předseda volební komise : ing. Paclíková Ludmila, Víska 57

ing. Čapková Marie, Víska 73

Březina Karel, Víska 68

 David Jiří ml., Víska 37

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Podle § 14e odst. 7 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky v platném znění, jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise

 Josefa Málka, Víska 63, 583 01 Chotěboř.