Chceme svůj znak


Oslovili jsme firmu Velebný & Fam s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí ohledně zpracování návrhu znaku naší obce. Byly zpracovány tyto návrhy:

Atributy použité v návrzích znaků:

- klasy - symbol zemědělství
- kmín  - významná pěstitelská plodina
- červená výseč loukoťového kola - znak rodu Chuchelských z Nestajova
- havran převzat ze znaku Pána Otmara z Holohlav
 

Historické základy v návrzích znaků

Havran je ve znaku rytířského rodu Otmarů z Holohlav, který Vísku kupuje v roce 1515. Vládne zde pravděpodobně déle než 100 let až do první třetiny 17 století - nejdéle ze všech rodů, které zde působily do vzniku samostatné obce Víska po roce 1848. S největší pravděpodobností je to jediný rod, který ve Vísce sídlil - má přídomek Otmarové z Holohlav a na Vísce.
Lipová větvička - lipové stromořadí již více než 100 let dominuje v obci a lípa je starý český a slovanský symbol (na prezidentské standartě, staré státní znaky z doby první republiky)
Dub - vyskytuje se na českých erbech, ale jako symbol byl chápán spíše v Německu
Loukoť - byla v erbu rodu Chuchelských z Nestajova. Ten ovládal Vísku kratší dobu - od počátku 17. století do roku 1673. Ale Víska už v jejich panství nebyla samostatná, byla součástí malečského panství a zámečtí pánové sídlili s největší pravděpodobností v Malči a ve Vísce byl pouze hospodářský dvůr.

Návrhy znaků byly konzultovány také s heraldikem z Městského archivu v Praze, který navrhuje erb s havranem, ale bez tzv. hlavy, havrana zplošťuje, „padá na něj“. Na původním erbu Otmarů je bez čtvrcené hlavy. Doporučuje navrhnout ještě jednu variantu znaku, bez „hlavy“ a oba porovnat.

Další možné symboly, které zazněly na veřejné schůzi dne 8.4.2006:

modrá vlnka - zohlednění řeky, potoka
barvy klubu - modrá a bílá (Sokol Víska)
kamenný most
havran s lipovou větvičkou
zobrazení kopců - typické pro Vysočinu (Víska - Rouzeň)