Akce MŠ ve školním roce 2005/2006


1.9. letošní školní rok začínáme v novém personálním obsazení - vrátila se paní učitelka Ivana Rejlová z mateřské dovolené - nastoupila paní Jana Kalvodová jako asistent pedagoga k A. Vjurkové, která vyžaduje péči osobního asistenta

Zapsáno je 36 dětí, v běžné třídě je 20 dětí a ve třídě s logopedickou péčí je 16 dětí. Během prázdnin se na základě hygienických požadavků na osvětlení instalovalo několik nových osvětlovacích těles, učitelky ušily nové závěsy do oken a vylepšena byla výzdoba tříd.

7.9. zúčastnili jsme se „Chotěbořského divadlení“ – Vodnická pohádka se dětem moc líbila. Pro personál MŠ jsme obdrželi 2 vstupenky na besedu s Radimem Uzlem – účast paní Rejlová a paní Jindrová

24.9. Ve Vísce probíhaly oslavy 490 let založení obce – celá vesnice se zapojila do příprav oslav i naše MŠ přispěla k oslavám v rámci svých možností. Paní učitelka Tirmatingerová nacvičila s dětmi program k vystoupení a udělala výzdobu celé školy z dětských prací. V prostorách jídelny MŠ byly vystaveny práce občanů obce.

10.10. Odpoledne jsme se s dětmi vypravili na celoodpolední výlet do Vilímova – jeli jsme linkovým autobusem ve 13.00 hodin – pěšky jsme se vydali obcí směrem ke Klášteru, kde jsme v oboře pozorovali daňky. Velkou radost měli ze zmrzlinového poháru, který jsme jim objednali v místní restauraci.

20.10. Opékání „buřtů“ na školní zahradě, krásné počasí jsme využili k nejrůznějším hrám

4.11. Společně s dětmi z MŠ Maleč jsme navštívili chotěbořské kino a shlédli pohádku „O Pinochiovi“. Z této pohádky si děti odnesli jedno velké poučení, že „lhát se nevyplácí“...

Celý měsíc listopad se věnujeme nácviku besídky k vánočnímu vystoupení. V Chotěbořské půjčovně šatů nám zdarma zajistili půjčení krásných šatečků pro Sněhurku a Paní Zimu.

5.12. Dnes jsme předvedli besídku pro babičky a dědečky z naší obce. Vystoupení se opravdu povedlo a všichni nadšeně tleskali. Za odměnu k nám do MŠ přišel Mikuláš a přinesl dětem spoustu sladkostí, ovoce, ale také metličku od čerta. Jako každý rok věnovala fi Lacman dětem velký dárkový koš.

9.12. Navštívili jsme divadelní představení v Chotěboři s názvem „Chlupatá pohádka“. Všem se pohádka o čertech moc líbila.

15.12. Celá škola je vánočně vyzdobena, svícny jsou rozsvícené a za doprovodu vánočních koled přicházejí návštěvníci. Děti netrpělivě čekají své rodiče, prarodiče ... Oblečeni do kostýmků se chystají předvést vánoční program. Všichni tiše poslouchají a i slzy dojetí se blýsknou v očích maminek. Po ukončení programu čekají na děti pod vánočním stromečkem dárečky, které si rozbalují a oči jim svítí radostí – to je ta největší odměna pro všechny.

17.1. Divadelní představení – „O chytré kmotře lišce“ – bylo plné krásných písniček, děti se do hry zapojily s velkým nadšením.

Letošní zima dětem opravdu přeje – využíváme kopce v okolí naší MŠ k zimním radovánkám. Děti řádí na lopatách, bobech, stavíme sněhuláky, bunkry, válí sudy ve sněhu, vytváří obrazce nebo pozorují stopy zvířat ve sněhu.

S prvními slunečními paprsky a jarními květinami začínáme připravovat velikonoce. Jarní výzdobu školky děti vyrábí z barevných papírů – slepičky, kohoutky, zajíčky, vajíčka... Učíme se nové básničky, písničky a chlapci také koledy.

7.4. Dnešní den je zorganizováno focení dětí. Můžou se fotit i maminky s dětmi.

27.4. Pálíme „čarodějnice“...... u rybníka „Společný“. Děti samostatně připravovali dřevo na oheň a opečené špekáčky jim chutnaly víc než kdy jindy.

28.4. Veselá pohádka „Radovanovy radovánky“ se spoustou písniček děti zaujala, byly ukázněné a představení bedlivě sledovaly.

Na měsíc květen plánujeme odpolední výlet do některé z blízkých obcí.

12.5. Vyrábíme dárky pro maminky k svátku.

1.6. MDD - výlet s rodiči do libereckého Babylonu