Obec Víska, 583 01 Chotěboř

 

Obecně závazná vyhláška obce Víska č. 1/2004

o vybírání příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ Víska

 

Čl. 1

 

Dle ustanovení § 19 zák. č. 190/1993 Sb. vybírá obec Víska finanční příspěvek

na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu MŠ Víska.

 

Čl. 2

 

Příspěvek jsou povinni zaplatit rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, které dochází do MŠ Víska.

 

Čl. 3

 

Výše finančního příspěvku na jedno dítě docházející do MŠ Víska na každý i necelý

měsíc docházky se stanovuje pro rok 2004 na 150 Kč.

 

Čl. 4

 

Rodiče, kteří umístí dítě do MŠ maximálně na 5 dní, zaplatí část neinvestičních

nákladů v hodnotě 75 Kč.

Za dítě přítomné 6 a více dní se platí příspěvek v hodnotě 150 Kč.

Jestliže dítě nepřijde do MŠ ani jeden den v kalendářním měsíci, nejsou rodiče

povinni příspěvek uhradit.

 

Čl. 5

 

Do 20. dubna jsou rodiče a zákonní zástupci povinni v hotovosti zaplatit příspěvek

za leden, únor a březen.

Do 20. června jsou rodiče a zákonní zástupci povinni v hotovosti zaplatit příspěvek

za duben, květen a červen.

Do 15. prosince jsou rodiče a zákonní zástupci povinni v hotovosti zaplatit příspěvek

za září, říjen, listopad a prosinec.

 

Čl. 6

 

Případné přeplatky vrátí OÚ, pokud se rodiče včas přihlásí, v prosinci.

 

Čl. 7

 

Dětskému domovu v Nové Vsi u Chotěboře budou příspěvky na děti vyfakturovány.

 

 

 

Čl. 8

 

Příspěvek plátce neplatí, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků

domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné k zajištění výživy

a ostatních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

 

Čl. 9

 

Vyhláška byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce Víska dne

27. 1. 2004.

 

Vyhláška č. 1/2004 ruší účinnost vyhlášky č. 1/2003

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 2. 2004

 

 

 

…...................................................................                                     …..................................................................

Čapek Ondřej, místostarosta obce                                  Ing. Ludmila Paclíková, starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno dne 30. 1. 2004