Opět něco o nás

Začal školní rok 2006 – 2007 a v naší MŠ je k 1.10.2006 zapsáno opět 37 dětí. Po jejich vyšetření pracovnicemi z SPC z Havlíčkova Brodu jsme děti rozdělily, ne podle věku, ale podle individuálních potřeb. Na doporučení logopedky, psycholožky jsme zařadily 15 dětí do třídy s upravenými vzdělávacími programy. Braly jsme v úvahu hlavně jejich vstup do školy, a to proto, že v této třídě je vyšší šance věnovat se jim individuálně a na školu je řádně připravit.

Z 15 dětí má do ZŠ nastoupit 10 dětí a mezi nimi i holčička s více vadami. Vyžaduje to vysokou úroveň výuky a ta je zde dostatečně zajištěna. Paní učitelka Helena Moravcová má více jak třicetiletou praxi a z toho 15 let provádí logopedickou péči s výbornými výsledky a dále paní učitelka Milena Tirmantingerová, která je velice odpovědná a pracuje s dětmi pravidelně a soustavně.

Do naší MŠ jsou letošním roce zapsány tři děti z DD v Nové Vsi u Chotěboře. Však je také nutno počítat alespoň se třemi místy, neboť se často stává, že mají najednou v DD příjem dětí a u nás musí být možnost přijetí okamžitě. Tyto děti také většinou přecházejí rovnou do integrované třídy, kde je jim věnovaná nejen zvýšená péče, ale i hodně něhy a lásky. Spolupráce s DD je z našeho pohledu velmi dobrá, paní ředitelka je ochotná, má o děti a jejich adaptaci v MŠ zájem a jakýkoli požadavek s mnou projedná a zařídí potřebné kroky.

V běžné třídě máme letos 22 dětí od dvou do šesti let. Dvouletých je 5 a mohou školu navštěvovat hlavně proto, že maminky jsou na MD s mladšími sourozenci.

Děti k nám přicházejí z celého okolí, zajistila jsem již před osmi lety, aby směl u MŠ zastavovat linkový autobus, to nám bylo panem ředitelem povoleno, a tak máme děti z Klokočova, Rušínova, dále z Malče, Hranic, Jeřišna, Vísky, z Nové Vsi u Chotěboře a jedna dívka jezdí až z Běstviny. Máme proto i mnohem náročnější práci nežli učitelky v městských školách, kam přivedou i odvedou děti rodiče či sourozenci .

Přestože práce s dětmi různého věkového složení vyžaduje veškerou naši pozornost a celodenní soustředění, vymýšlíme pro ně různé akce a polodenní nebo celodenní výlety, které jim pobyt v MŠ zpestřují. Rodiče našich dětí jsou velmi vstřícní, oceňují práci, kterou dětem věnujeme a rádi se na všech akcích podílí a pokud možno se i účastní.

Letos jsme během prvního měsíce připravily dětem celodopolední výlet, zaměřený na život v lese a na poznávání rostlin a vše bylo dovršeno sběrem hub, což se dětem moc líbilo. Během prázdnin / a podotýkám, že i o vlastní dovolené / pobývaly paní učitelky ve škole a vše upravovaly na příchod dětí. Provedly úklid stavebnic, jejich roztřídění, opravy, výzdobu školy i jejího interiéru. K tomuto připojuji dokumentární fotografie.

Koncem září jsme stihly zajet s dětmi do ZOO do Jihlavy, i když největším zážitkem pro ně byla vlastní cesta tam i zpět, neboť jsme jely autobusem, trolejbusem a také vlakem, který s nimi zajel do dlouhého tunelu, a tak se stalo, že jim ze všech zážitků zůstal v paměti nejvíce právě ten tunel.

Nyní se chystáme na vystoupení tzv. Slepýše, je to improvizace slepce, který s osobním doprovodem, jezdí po školách a školských zařízeních s programem, jehož cílem je seznámit děti s postiženými lidmi / i dětmi / a ukázat jim i tu složitější stránku lidského života.